Drivning för långsamtgående motorer

Lenz LA010 för att driva långsamtgående växelmotorer är det bara ett fel på, priset. Det som krävs är 2 motstånd och två transistorer. Jag har byggt många sådana själv till mina Tillig och Conrad växelmotorer.

De problem jag haft är att om jag lägger om växeln fram och tillbaka lite för fort kan någon trasistor brinna upp. Troligen genereras stor stömspikar i omslagsögonblocket, alternativt kortslutning, vilken gör att transistorn brinner upp. Detta problem har aldrig funnits om man låter motorn lägga om växeln innan nästa rörelse startar. Kanske att man kan skydda transistorerna med ett par dioder. Kontakta mej så kan jag maila filer med underlag.
OBS!! För Lenz LS150 behövs inte denna enhet, finns inbyggd i dekodern från början.