Provkörning med längre vagnar

Då har det provkörts med längre vagnar. Ingvar var här med lite långa vagnar och ett långt lok. Efter lite mindre justeringar på två ställen så fungerar det bra. Nu återstår det bara att byta kurvradie under uteplatsen från R2 till R3. Hans vagnar välte i kurvan. Ingvar kör med Kadee-koppel med viss modifiering. Dessa koppel kan dra vagnar av spåret. Klara problem i S-kurvor om det inte är största radien.