Finjusteringar

Nu har jag börjat att finjustera ballasteringen. Det gäller att få in ballast i de sslipersen som är ihålig. Då kommer rälsen att ligga stadigt. Vidare fyller jag i alla stora hål som varit då jag nu också har kopplat in allt kablage som det ska vara.
Vid provkörning, som pågår samtidigt, märker man att det inte är så stora spänningsfall nu som tidigare år. Det kittlar faktiskt i fingrarna när man lägger handen över rälsen. Det här kommer inte de små grodorna att gilla:) Nu är det stora jobbet att ballastera under uteplatsen kvar att göra. Det kommer att ta tid eftersom jag måste krypa på alla fyra med hinkar. Finns ingen möjlighet alls att komma in med skottkärra eller traktorvagn.