Arduino projekt, nr 1

Mitt första försök att programmera en Arduino Uno blev ganska lyckat. Den är tänkt att hantera bommar och signaler runt en järnvägsövergång. Filmen visar tre gula led för “dödskalle”, en vit och två röda led för vägsignal. En RGB led för att visa rött och vitt sken för järnvägen. Ett servo ska hantera bommarna. Allt triggas av en tryckknapp.
Ska se om get går att optimera storlek genom att använda en Arduino Mini. Ett försök ska göras för att kunna styra den via DCC-singal vid senare tillfälle.
Helt ok for att vara första gången jag programmerar i C.

Mer info