Signaler, del II

Äntligen har jag kommit igång att installera signaler. Lite ändringar kommer det att bli så mer signaler måste köpas hem. Några 2-sken ska ersättas med 3-sken. Vet inte om en 4-sken också ska finnas. Ska kolla upp det med lokförare vid tillfälle. Men många signaler kvar att installera och koppla in.
Första signalen på stationen på plats. Det är bara 12-13 st ytterligare att installera. Det kommer att ta en stund. Det finns ett par videofilmer som visar monteringen.
Ytterligare signaler installerade. Snart är södra utfarterna färdiga. Då kvarstår norra. Den är mycket värre att komma åt. Nu har jag problem med programmeringen igen. Kan vara att DCC signalen är för dålig på anläggningen. Blir att koppla om lite i veckan.

Äntligen är halva stationsområdet klart. 6 signaler programmerade och inkopplade. Andra halvan är som tidigare sagt mer komplicerad pga utrymme. Blir mycket trångt att komma åt. Med lite listig kabeldragning så kan nog dekodrarna bli åtkomliga i alla fall på ett drägligt sätt.

6 signaler nu med i programmet för styrning. En signal visar inte rätt signalbild. Misstänker att det är något med dekodern. I stället för två gröna visas röd och grön. Annars fungerar det som det ska. En liten film inspelad med telefonen så kvaliteten är inte den bästa.

I går kväll fick man lära sig något nytt igen. Anslutningarna J och K får man inte skifta. Har haft problem med ett par LTD dekodrar och provade bara att skifta J och K på en av dekodrarna. Helt plötsligt så kan man programmera adresser. Så lite tur har man haft ibland då andra dekodrar fungerat direkt.