Uppdaterad server

Nu är servern också uppdaterad till Fedora 9, det var den sista maskinen att uppdatera. Uppdateringen gick relativt bra. Problem vid omstart men det åtgärdades genom att uppdatera en gång till. Denna gång med att skriva ny boot record. Några konfigurationer blev också modifierade men är nu återskapade via backup.