Web server omkonfigurerad

Webserver omkonfigurerad för att hantera virtuella servrar. Detta gör att man ser servern som fler servrar. Enkelt sett att kunna skapa en ny server för annat innehåll. Nu finns två serverar definerade, den externa servern som funnits on-line sedan ett par år samt en ny som ska hantera lite interna speciella funktioner som tidigare gömts på standard servern.