MMM körträff

Kanske sista gången i Fruängen på nuvarande ungdomsgård. Men vi har lika trevligt i alla fall. Denna gång är det mycket exprimenterande med ljud och andra digitala finersser. Trafikspel planerat, tyvärr blev det inget på idag. Men i morgon söndag när alla stationer är på plats. Det blir så mycket enklare då:)
Uppladdning av bilder från lördagens övning finns i galleriet. Mera kommer i morgon kväll, då även gallring av bilderna.