Besiktning, inge kul alls

Så var en besiktning till gjord. Gick mycket sämre än väntat. Visste en sak men det här var löjligt många anmärkningar. En del saker har varit med i många år, även sedan 1985 när jag besiktade första gången. Men på den tiden så var grabbarna duktiga och förstående. Nu tycker jag att det mest handlar om att få till så mycket ombesiktningar som möjligt.

Känns lite hopplöst att kunna fixa detta på en månad. Kanske får vara till nästa år.