MMM i Gävle

En helt fantastik helg på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Många moduler och många medverkande. Det blev många besökare också. Ett magnifikt arangemang med VIP visningar.
Vi började bygga upp banan på fredag kväll. Folk droppade in när dom kunde. På lördagen gjordes de sista modifieringarna straxt efter att museumet hade öppnat. Sen var det körning i dagarna två. Tyvärr brakade kameran ihop så att det blev inte så mycket bilder. Två album skapades, ett för MMM modulkörningen och ett för visningen av GMJ banan.

Uppdaterat 2005-10-27
Artikel i Gefle Dagblad
Lite mer bilder av Robban

Uppdaterad 2005-11-06
Foton av Peter E