Installation av Tran SL80-2/DI dekoder, del 1

Då ljuddekodern i mitt LGB lok har slutat fungera så började jag leta efter lämplig ersättning. Mitt val föll på Tran SL80-2/DI dekoder. Detta är en beskrivning om hur jag har gjort.

I loket satt två stycken Lenz dekodrar för att hantera motorerna, en motor i varje boggie. SL80-2/DI dekoderna hanterar 3A så jag bara kopplade bort existerande dekodrar.

Lenz dekodrarna sitter men en hållare i plast. Böj försktigt isär så kan dekodern enkelt plockas bort.

Tran dekodern placerade jag temporärt bara ovanpå det stora kretskortet mitt i loket. I första försöket så anslöts endast stömupptagning, motorer och högtalare.

För att få motor i bakre boggie att fungera så kopplade jag bara ihop de anslutningar som Lenz dekodrarna använt. Om motorerna går åt motsatt håll, koppla kablarna “i kors” så ska det fungera. Jag ändrade polaritet på motorboggien. Det är då mer att plocka bort men fungerar lika bra.

Det finns tre varianter på att hantera belysningen.

  • Byta lampor, nuvarande är 5V.
  • Använda motstånd till varje lampa.
  • Använda en stycken spänningsregulator.
    Jag skulle föredra regulatorer men finns inte 0V för referens tillgängligt.

    Min lösning blir att byta lampor. Hoppas att jag snabbt kan få hem dom bara.Större bilder finns i LGB Howto galleriet.