Hemautomatisering

Har under en tid använt mig av Telldus fjärrströmbrytare och sensorer. Fungerar ganska bra tycker jag under det dryga år som det använts. Tänder och släcker belysning både ute och inne. Kollar temperaturer i kyl och frys. Även luftfuktighet kan man läsa av. Systemet är så smart så att det vet när solen går upp och ner. Det gör att man kan styra till- och frånslag styrt på solens läge.

Då det är lite långt till garaget så har jag en repeater också i systemet. Den är nu flyttad då uttag för motorvärmare hade svårt att känna av signalerna. Det var lite osäkert om det skulle funka. Genom flytten så är sikten inte så skymd längre mellan repeater och brytare.