Musikalen Annie i Flen

Då jag är med som musikant i Musikalen Annie nu under maj 2004 så har jag hittat bilder från en del föreställningar vi genomfört. Musikalen har genomförts som ett stort samarbete med bland annat Bildnings Centrum Prins Wilhelm, grundskolan och Flens Blåsorkester.