Andra körning 2005

Så har en smärre katastrof inträffat. Kraftig rökutveckling i min diesel.
Ingen närmare undersökning har gjorts. Trolig orsak är dålig kontakt mellan kontaktbleck och kabel vilket kraftig värmeutveckling. Eftersom det finns en hel del plats så smälter den och rökutvecklngen blir häftig. Bara att plocka isär och köpa ny motorboggie. Det börjar bli lite tidsnöd eftersom jag har planer på en tågkörning i maj.

Uppdatering:
När kåpan till loket tas bort hittar jag EN LÖS SKRUV. Kåpan sitter med 8 skruvar men jag har nu nio!!
Det är samma svarta typ av skruv som de skruvar jag tagit bort. Det som nu kommer fram ur minnet är att just detta lok har varit hos LGB för reparation för ett par år sedan. Skulle det kunna tänkas att skruven har legat löst så länge? Loket fungerar bra men ljudet funkar inte längre.