Helix installerad

Nu är den nya helixen på plats. Med goda kamraters hjälp så slank den på plats riktigt enkelt och bra. Lite höjdjusteringar att göra och så konstruera något för anslutning till existerande bana. Vidare ska block göras och feedback kopplas in. Ser inga problem med det. Kommer också att börja titta på om elen ska göras om igen på anläggningen, kablaget har blivit riktigt rörigt med åren.

Har varit en kul erfarenhet att vara med om. Mycket kul teknik har använts för att göra detta. Inte helt nödvändigt att skära i laser men det blir mycket bra. Behöver man sen göra om något så är det snabbt gjort. Vi behövde aldrig göra om någon del. Enda lilla missen är att öronen är för nära i kurvorna så längre vagnar tar i. Men genom att bocka gängstången så fixades det problemet.

Nu är det att räkna ut hur långa block det ska vara och kapa räler. Kablage redan inlödd. Sen koppla in detektorer och ansluta systemet.