Andra varvet nästan klart

Räls lagd nu på varv två. Sista streckan kvar men den kommer att läggas när helix är installerad och på plats. Det är lite växlar som ska läggas in och det får bli på plats. Inte enkelt att gissa var dessa kommer att placeras. Vidare ska all strömmatning göras. Varje spår kommer att göras i tre block. Så bara helixen kan ha upp till 6 tåg.

Det känns riktigt bra när stigningen är under kontroll. Det är ca 3,5% lutning. Lägsta varvet är inte justerbart men i övrigt så är det gångstång. Så justering är möjlig. Blev lite snävt i innerkurvan mellan spår och stång. Men det är nu löst.