Helix påbörjad

Nu så har jag med mycket hjälp av Janne kommit igång med en ny helix. Efter mycket räknade, planerande och funderande så har vi skurit till första varvet med laser. Kommer att bli om inte perfekt bra nära. Stigningen blir ungefär 3% om ser mycket bra ut. Varje varv blir drygt 3,5m långt. Kommer att bli 3,5 varv i helixen. Det som ska göras nu är att mäta ut var existerande spår kommer att anslutas. När det är klart så kommer allt att fästas på plats.

Lasern gör allt ganska enkelt. Snabbt att ex göra mallar får spåren. Vidare blir underlaget perfekt. Inte många delar. Många smarta idéer som provas och kan användas. Fort går det också att skära till vad som behövs. Så här långt ser det mycket bra ut.