Backup system

Äntligen så är backupsystemet igång igen. Har varit nere i 4-5 dagar. Problem uppstod efter att intern DNS ändrats. Nu tas backup på SERVER, WORKSTATION samt ELNN5ZLBZP0RQLY. Övriga system lämnas utan backup då dom inte innehåller någon verklig data och lätt kan installeras om.