Spänningsomvandlare DCC

På Modellrallaren har en fråga dykt upp, “Spänningsomvandlare till lok/vagnar”. Detta är en av mig oprovad lösning som finns i Rutger Fribergs bok, “Mer Elektronik för modelljärnvägen, tredje boken”.

På sidan 10 i boken finns ett schema för att skapa 12V från AC eller DC källa. Schemat nedan visar två versioner i samma schema. Antingen väljs IC1 (TO92 kapsel) eller IC2 (TO220 kapsel). TO92 klarar max 100mA medans TO220 klara upp till 2A. Kopplingen helt oprovat av mig men borde fungera. Att beakta är värmeutveckling i spänningsregulatorn. Strömförbrukning och spänningsfall (över regulatorn) genererar värme!

TP1 och TP2 är in från källa. TP3 och TP4 är DC ut.
C1: 470uF/40V
C2: 100nF
D1-D4: 1N4001