DDC feedback problem löst?

Äntligen så kan tågen åka igen utan större problem. Fortfarande är det ett block som rapporterar upptaget men inte är det. Jag kommer att byta ut min hemmabyggda avkänning vid tillfälle. Förrutom att en kabel var dålig så verkar kretsarna vilja ha lite högre temperatur än rumstemperaturen. Måste varit något som knäckt en krets på något sätt.