Ändring av kablage

Nu har jag fått nog. Allt för mycket glapp i kablage har det blivit. All matning till digitalsystemet från transformatorer ska nu göras om. Gamla Märklintrafos ska tas bort. Eländigt dåliga kontakter till dem i alla fall.

Mina problem med trejde våningen måste bero på dåligt kablage eller dålig matning. Skumma spänningsfall har uppmätts vid olika tillfällen. Alla kablar mellan DCC system och transformatorer ska bytas. Märklintrafon i kastas långt bort. Korta kablar byts ut till längre, långa kablar kortas. Allt ska vara skruvat, inga banankontakter här inte.
Min lilla hylla med DCC utrustning ska också organiseras så att man kan flytta på saker utan problem. Hoppas detta är avklarat senast på söndag.