månadsarkiv: november 2006

Intern server uppdaterad

WORKSTATION har haft Fedora Core 6 igång ett par dagar utan större problem. Nu har även SERVER uppdaterats. Räknar inte med några större problem efter uppdateringen. Gäller bara att uppdatera alla FC5 RPMS till FC6. Det underlättar uppdateringen i framtiden.
Extern server SERVER2 kommer att uppdateras senare. Dels tar det 2-3 timmar att göra uppdateringen. Vill också testa att server delen av Fedora fungerar utan problem under en längre tid.